Gramy z WOŚP!


Wylicytuj indywidualne oprowadzanie po Centrum św. Jana!

Link do licytacji: https://allegro.pl/oferta/indywidualne-oprowadzanie-po-centrum-sw-jana-11749794498

To niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z indywidualnego oprowadzania po Centrum św. Jana! Po zakamarkach Centrum, mieszczącego się w kościele św. Jana oprowadzi Państwa Iwona Berent, Kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami, laureatka Pomorskiej Nagrody Artystycznej za a koordynację wieloletniej rewaloryzacji Centrum św. Jana w Gdańsku, w tym m.in. rekonstrukcji XVIII-wiecznych organów projektu Johanna Rhode. To jedyna osoba w Gdańsku, która zna tu każdy zakamarek i każdą cegłę. Będziecie mieli szansę posłuchać ciekawych historii o przeprowadzonej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury odbudowie, wejść na wieżę i zobaczyć miejsca niedostępne na co dzień dla zwiedzających. Jan kryje wiele tajemnic, a Iwona Berent je zna i chętnie się nimi podzieli.

Iwona Berent nadzorowała prace projektowe, konserwatorskie i adaptacyjne. W latach 2007-2020 kościół został odbudowany i poddany konserwacji, i został zaadoptowany na centrum kultury. Zabytkowy budynek został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę sceniczną , a także w obrotową widownię oraz elektrycznie sterowane rolety w gotyckich oknach. W tym czasie do wnętrza obiektu powróciły dzieła sztuki z oryginalnego wyposażenia kościoła, inne jak kamienny ołtarz główny zostały poddane konserwacji. Wyjątkowym przedsięwzięciem było zrekonstruowanie XVIII-wiecznych organów projektu Johanna Rhode wraz z konserwacją oryginalnej dekoracji rzeźbiarskiej prospektu Johanna Meissnera. Gotycki kościół św. Jana w Gdańsku nie tylko odzyskał dawny blask, ale także stał się przestrzenią dla działań twórczych i artystycznych.


Skip to content