Iwona Berent została laureatką Pomorskiej Nagrody Artystycznej!


Iwona Berent, obecnie kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami w naszej instytucji, została laureatką Pomorskiej Nagrody Artystycznej za a koordynację wieloletniej rewaloryzacji Centrum św. Jana w Gdańsku, w tym m.in. rekonstrukcji XVIII-wiecznych organów projektu Johanna Rhode.

Fotografia; Iwona Berent przemawia po odebraniu Pomorskiej Nagrody Artystycznej we wnętrzu Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Iwona jest konserwatorką zabytków, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Konserwatorstwo i muzealnictwo. Aktywna zawodowo od 1995 r. Doświadczenie zdobywała w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku. Od 2006 roku pracownik Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, na stanowisku kierownika Biura Odbudowy Kościoła św. Jana w Gdańsku, obecnie kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami.

Odznaczona srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (2005), wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2012), Nagrodą im. prof. Jerzego Stankiewicza za koncepcję i realizację restauracji kościoła św. Jana w Gdańsku, przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki O/Gdańsk, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków O/Gdańsk, Sekcję Konserwatorów ZPAP O/Gdańsk (2014) oraz Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego za opiekę konserwatorską nad Centrum św. Jana i Ratuszem Staromiejskim w Gdańsku (2017 r.).

W kościele św. Jana w Gdańsku Iwona Berent nadzorowała prace projektowe, konserwatorskie i adaptacyjne. W latach 2007-2020 kościół został odbudowany i poddany konserwacji, i został zaadoptowany na centrum kultury. Zabytkowy budynek został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę sceniczną , a także w obrotową widownię oraz elektrycznie sterowane rolety w gotyckich oknach. W tym czasie do wnętrza obiektu powróciły dzieła sztuki z oryginalnego wyposażenia kościoła, inne jak kamienny ołtarz główny zostały poddane konserwacji. Wyjątkowym przedsięwzięciem było zrekonstruowanie XVIII-wiecznych organów projektu Johanna Rhode wraz z konserwacją oryginalnej dekoracji rzeźbiarskiej prospektu Johanna Meissnera. Dzięki profesjonalnej wiedzy i zaangażowaniu Iwony Berent, gotycki kościół św. Jana w Gdańsku nie tylko odzyskał dawny blask, ale także otrzymał nową funkcję: stał się przestrzenią dla działań twórczych i artystycznych.  

GRATULUJEMY KOLEŻANCE I POZOSTAŁYM LAUREATOM!
WIĘCEJ INFORMACJI O GALI


Skip to content