Zabytki


W kościele św. Jana znajdowały się cenne zabytki ruchome architektury sakralnej. Do najważniejszych z nich należą zachowane do dziś: kamienny ołtarz główny z przełomu XVI i XVII wieku, dzieło Abrahama van den Blocke, oraz nagrobek Nathanaela Schroedera. Obiektami sakralnymi z kościoła są – przechowywane dziś w Bazylice Mariackiej – wielkie organy i ambona świętojańska. Część historycznego wyposażenia wróciło, dzięki staraniom Nadbałtyckiego Centrum Kultury do kościoła św. Jana. Do odzyskanych zabytków ruchomych należą m. in.: stalle gotyckie, epitafium Adelgundy Zappio, epitafium Jana Cramera, epitafium Wawrzyńca Fariciusa, epitafium Tomasza Moviusa, epitafium Jana Hutzinga, kaplica chrzcielna, epitafium Ulricha Kantzlera, stalla rady kościła, wielka grupa ukrzyżowania.

Wybrane zabytki ruchome prezentujemy poniżej:

Skip to content