Nadbałtyckie Centrum Kultury


Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest samorządową instytucją kultury Województwa Pomorskiego, której zadaniem jest upowszechnianie kultury oraz organizowanie i prowadzenie współpracy kulturalnej województwa z innymi państwami, w szczególności państwami basenu Morza Bałtyckiego.

Od 1992 r. zajmujemy się współtworzeniem kultury, realizacją projektów artystycznych i naukowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, natomiast trzy lata później (1995 r.) zostaliśmy gospodarzami Centrum św. Jana, które  powstało w wyniku porozumienia pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską. Na mocy wzajemnych uzgodnień NCK zobowiązało się do pozyskiwania środków finansowych oraz odbudowy zniszczonego obiektu w celu uruchomienia w nim miejsca łączącego funkcję sali koncertowej i wystawowej. Głównym założeniem prowadzonej w tym miejscu działalności kulturalnej jest wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne projekty i przedsięwzięcia artystyczne, miejsca służącego zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, miejsca w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością. Centrum św. Jana jest wyjątkowym miejscem pozwalającym na współistnienie w jednej przestrzeni sacrum i profanum. Dzięki takiemu mariażowi atmosfera miejsca ma unikalny na skalę europejską charakter.

Zapraszamy na stronę www.nck.org.pl

Skip to content