Epitafium Johanna Storcha


Renowacja epitafium Johanna Storcha z 1628 roku

Manierystyczne epitafium poległego w bitwie pod Oliwą dowódcy polskiej piechoty morskiej, kapitana Jana Storcha znajduje się na ścianie północnej, między czwartym i piątym przęsłem, pod prospektem organów bocznych. Ufundowane zostało przez szwedzkiego barona, przewodniczącego Komisji Okrętów Królewskich Gabriela Posse.

Kamienne epitafium ma formę niewielkiej tablicy inskrypcyjnej ujętej profilowaną ramą. Zwieńczone zostało trójkątnym tympanonem, u dołu zamknięte trójdzielnym podwieszeniem zakończonym szyszką. Od XVIII w. do roku 1943 było częściowo było przesłonięte przez balustradę organów bocznych, co możemy zobaczyć na zdjęciach archiwalnych.

Epitafium przetrwało wojnę i powojenną dewastację kościoła w złym stanie. Zniszczeniu uległy pełnoplastyczne rzeźby puttów umieszczone pierwotnie przy bocznych krawędziach (lewy odpadł całkowicie, prawy zachował się fragmentarycznie) oraz tablica inskrypcyjna.

W 2016 roku epitafium poddane zostało konserwacji. Oczyszczono je, sklejono luźne fragmenty, uzupełniono gzymsy, zrekonstruowano nieistniejące putto oraz ręce i głowę zachowanego putta.

Skip to content