Loża Cechu Żeglarzy


W 2017 roku została poddana konserwacji osiemnastowieczna Loża Cechu Żeglarzy z 1724 roku. Drewniana, bogato rzeźbiona i polichromowana stalla pierwotnie usytuowana była w południowej nawie kościoła pod emporą, jako druga od skrzyżowania nawy głównej z transeptem, w kierunku zachodnim.

Dzięki ewakuacji obiekt przetrwał wojnę się w dobrym stanie, ale 70 lat przeleżał w magazynach. Szczęśliwie przetrwał również kartusz z łodzią bordynką (najlepsze znane przedstawienie tego rodzaju łodzi) usytuowany dawniej nad drzwiami wejściowymi kaplicy oraz prawie wszystkie sterczynki w formie wazonów. Odnaleziono także drzwi wejściowe oraz dziewięć konsolek z główkami anielskimi. Nie zachowały się natomiast dwa wielkoformatowe obrazy wypełniające tylną ścianę loży – „Cudowny połów ryb” z 1686 roku oraz „Arka Noego” z 1724 roku.

Rozproszone elementy loży zostały przeniesione ze składnic konserwatorskich w Oliwie i Bazylice Mariackiej i kościele św. Trójcy, scalone i poddane konserwacji. Brakujące elementy dekoracyjne nie zostały zrekonstruowane. Obecnie obiekt jest tymczasowo eksponowany we wschodniej części kościoła, w przestrzeni za ołtarzem.

Skip to content