PUNKTY STYCZNE – Wystawa MŚSD ASP w Gdańsku


PUNKTY STYCZNE
Wystawa Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku w ramach 70-lecia ASP w Gdańsku.

wydarzenie towarzyszące festiwalowi Metropolia jest Okey

wernisaż 06.12.2015 / 17:30,
wystawa czynna do 17.01.2016, codziennie od 10:00–18:00.

Wystawa PUNKTY STYCZNE jest prezentacją prac studentów II oraz III roku Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Doktorantami gdańskiej uczelni są artyści sztuk wizualnych, architekci oraz projektanci. Są to twórcy korzystający z różnych form wypowiedzi artystycznej, która znajduje zastosowanie zarówno w prezentacjach  galeryjnych, jak i w kształtowaniu naszej przestrzeni życiowej, gdzie znaczącą rolę odgrywa architektura i design. Wspólne zajęcia są okazją do spotkania interesujących osobowości twórczych z różnych dziedzin sztuki, wymiany doświadczeń oraz wiedzy.

Pomimo akademickiego podziału na sztuki piękne oraz sztuki projektowe, granica między tymi dwoma aktywnościami okazuje się płynna. Punktem wyjścia do wystawy była Karta Intermediów (Intermedia Chart) autorstwa Dicka Higginsa, która ukazuje nieostrość granic między dziedzinami sztuki współczesnej, a także ich wzajemne przenikanie się. A to, co najciekawsze często dzieje się na styku dyscyplin, stąd więc narodził się pomysł na tytuł wystawy.

Na ekspozycji zobaczymy również prace site-specific zrealizowane specjalnie na wystawę, wchodzące w dialog ze specyfiką wnętrza Centrum św. Jana.

Uczestnicy wystawy: Iwona Cała, Thuy Duong Dang, Dorota Hebel-Łukiańska, Anka Leśniak, Diana Rönnberg, Gabriela Warzycka-Tutak, Iwona Zając, Jarek Bujny,  Urszula Dulewicz, Jan Giełda, Filip Ignatowicz, Martyna Jastrzębska, Robert Sochacki, Rafał Synowiec.

Na wystawie będzie można także zapoznać się z dokumentacją fotograficzną i filmową prac doktorskich absolwentów studiów doktoranckich ASP w Gdańsku, m.in. Doroty Nieznalskiej, Elżbiety Goldman, Katarzyny Swinarskiej oraz Katarzyny Podpory.


Skip to content