Niemiecko-polski koncert symfoniczny


Zapraszamy na UROCZYSTY KONCERT SYMFONICZNY wieńczący wakacyjną wymianę artystyczną młodzieży z Polski i Niemiec: członków Landesjugendorchester – młodzieżowej orkiestry symfonicznej z Bremy oraz chórów z Gdańska: Chóru Kameralnego „441 Hz” i Chóru Młodzieżowego „Cantilena” z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.

Koncert odbędzie się w ramach projektu związanego z 40. rocznicą zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej między Gdańskiem a Bremą, a także 25 lat dobrego sąsiedztwa Polski i Niemiec. Patronat honorowy nad projektem objęła Cornelia Pieper – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Program koncertu:
• Henryk Mikołaj Górecki – „Trzy utwory w dawnym stylu” na orkiestrę smyczkową (1963)
• Wolfgang Amadeusz Mozart – Requiem d-moll KV 626 (1791)

Wykonawcy koncertu:
• soliści:
Salome Bohnert – sopran
Anna Maria Torkel – alt
Juan Sebastián Hurtado-Ramírez – tenor
Ronaldo Steiner – bas

• chóry:
Chór Mieszany „Cantilena” z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
Chór Kameralny 441 Hz
Przygotowanie chóru: Anna Wilczewska, Filip Cieszyński

• Landesjugendorchester Bremen / Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z Bremy
Stefan Geiger – dyrygent

Start: 19:00
Wstęp: wolny

Organizatorzy koncertu:
Fundacja Nova Arte
Chór Kameralny 441 Hz

Współpraca:
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku


Skip to content