Wystawa: Johannes Bugenhagen. Doktor Pomeranus (1485–1558)


Wystawa została przygotowana z okazji Roku Reformacji, w przeddzień 450-lecia (2008 r.) śmierci Jana Bugenhagena – wybitnej osobistości, doktora teologii i reformatora Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego. Obok Filipa Melanchtona był jednym z najważniejszych współpracowników Martina Lutra. Świadectwo życia Doktora Pomeranusa budzi podziw współczesnych dla jego dokonań jako duszpasterza, nauczyciela i polityka, a także dla jego wkładu w rozwój szkolnictwa oraz systemu socjalno-pedagogicznego. Bugenhagen był też historiografem Pomorza, autorem „Pomeranii” (1518) – syntezy historii tej krainy. Ślady jego działalności są wciąż obecne w regionie nadbałtyckim.

Wernisaż: 17 października 2017, godz. 17.00
Wystawa czynna do 12 listopada 2017 w godz. 10.00–18.00
 
Wystawę przygotowało Towarzystwo Badań nad Historią Kościoła na Pomorzu
koncepcja dr Norbert Buske
opracowanie formy graficznej Thomas Helms
aranżacja Monika Konca

Skip to content