Aplikacja mobilna Centrum św. Jana


Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej dla zwiedzających Centrum św. Jana

Zachęcamy do pobrania naszej aplikacji mobilnej, która znacznie ułatwi i uprzyjemni zwiedzanie. Aplikacja zawiera plan kościoła, opis najciekawszych zabytków znajdujących się w obiekcie, wraz z audio przewodnikiem oraz archiwalnymi zdjęciami dostępnymi dzięki technologii Rzeczywistości Rozszerzonej po zeskanowaniu kodu QR. Znalazły się w niej również aktualności związane z wydarzeniami organizowanymi przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz quiz na temat obiektu.

android-download

Aplikacja powstała na zlecenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Skip to content