Dla szkół


Informacje praktyczne:

 • termin: ustalany indywidualnie z nauczycielem
 • opłata za zajęcia: 150 zł/grupa
  • płatne przelewem do 5 dni przed terminem lekcji na konto PKO BP 54 1440 1101 0000 0000 1110 7303. W tytule przelewu proszę napisać „Warsztaty” i podać termin warsztatów (np.: Warsztaty- 15.05.2022);
 • czas trwania zajęć: max. 90 minut;
 • grupa: max. 30 osób;
 • rezerwacja terminu: dominika.krol@nck.org.pl
  lub pod numerem telefonu +48 518 833 907
  z dwutygodniowym wyprzedzeniem.„Nie od razu kościół zbudowano”

kl. IV-VI SP

Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestników z historią kościoła św. Jana, jego współczesną funkcją i wybranym historycznym wyposażeniem oraz uświadomić ogrom przedsięwzięcia, jakim było budowanie kościoła na przestrzeni wieków – tak różnego od widzianych na każdym kroku realizacji deweloperskich. Rozszerzą słownictwo o nowe pojęcia (m.in. wieża, transept, epitafium, fundator), dowiedzą się, jacy rzemieślnicy brali udział w różnych etapach budowy średniowiecznego kościoła, poznają sylwetki historycznych postaci istotnych dla Gdańska (Zachariasz Zappio, Abraham van den Blocke) oraz zostaną wprowadzeni w biblijną historię św. Jana Chrzciciela.

Lekcję zakończy praca plastyczna polegająca na wykonaniu w grupach makiety kościoła z podziałem na role. W każdej grupie uczniowie wybiorą kierownika budowy i cztery jedno/dwuosobowe podzespoły specjalistów do określonych zadań w procesie powstawania makiety – kolorowania, wycinania, składania, klejenia. Każdy podzespół dostane symboliczne, ale niezbędne narzędzia swojej pracy – operatorzy kredek, nożyczek, kleju, linijki itp.Zadanie plastyczne ugruntuje zdobytą wiedzę na temat złożoności procesu powstawania budowli oraz poznane słownictwo. Ponadto rozwinie umiejętności: pracy w grupie, planowania zadań, zarządzania czasem, odpowiedzialność za powierzone zadanie.

„Na tropie zabytków”

kl. IV-VI oraz VII-VIII SP

Dzięki metodzie pracy opartej na koncepcji „poszukiwania skarbów” uczniowie, rozwiązując zagadki z karty zadań, zapoznają się z zabytkowym wyposażeniem kościoła św. Jana oraz z wybranymi historiami biblijnymi wędrując od obiektu do obiektu. Poznają pojęcia związane z historią sztuki i architektury (m.in. empora, epitafium, stalla, transept) oraz z współczesną koncepcją adaptacji zabytkowego wnętrza kościoła św. Jana łączącą funkcje sakralne z salą koncertowo-wystawienniczą. Ze względu na formę lekcji, wymagającą od uczestników pozostawania w ciągłym ruchu, zajęcia mogą odbywać się również w miesiącach zimowych.

„Ułóż ołtarz”

kl. IV-VI SP

Jak wniesiono tu ten wielki kamienny blok? Jakie sceny biblijne zostały na nim przedstawione, kim są ci wszyscy ludzie i co wspólnego ma z nimi pelikan karmiący młode? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas lekcji muzealnej poświęconej najsłynniejszemu zabytkowi kościoła św. Jana – ołtarzowi głównemu. Dzięki wyjątkowej formie zajęć – układaniu puzzli ze zdjęciem ołtarza, uczniowie będą mieli szansę dokładnie przyjrzeć się tym elementom 12-metrowego ołtarza, które na co dzień są niewidoczne z dołu. Ponadto spróbują swoich sił jako konserwatorzy zabytków próbując w odpowiedni sposób poskładać „rozsypany zabytek”. Sam ołtarz natomiast posłuży za ilustrację biblijnej historii Jana Chrzciciela.

„Kościół jako warsztat konserwatora zabytków

kl. VII-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe

Czym zajmuje się konserwator zabytków i jaka jest specyfika jego pracy? Po co właściwie ochraniać zabytki i w jaki sposób to robić?

Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestników z kościołem św. Jana oraz najważniejszym fragmentem jego historycznego wyposażenia – ołtarzem głównym, a także ze współczesną adaptacją zabytku na cele kulturalne.  Uczestnicy poznają sylwetkę Abrahama van den Block i legendę o św. Janie Chrzcicielu. Dzięki wyjątkowej formie zajęć – układaniu puzzli ze zdjęciem ołtarza uczniowie będą mieli szasnę dokładnie przejrzeć się szczegółom zabytku na co dzień nie widocznym z dołu. Zapoznają się również z dokumentacją archiwalną przedstawiająca stan zachowania ołtarza na przestrzeni lat, a także zyskają umiejętność opisu dzieła sztuki wraz z podstawową terminologią. Poznają pojęcia z zakresu renowacji zabytku i będą mieli możliwość zmierzenia się z problemami konserwatorskimi na przykładzie ołtarza.

Dodatkowym celem zajęć jest uświadomienie młodzieży potrzeby ochrony zabytków i potencjalne zainteresowanie młodzieży ścieżką kariery związaną z konserwacją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Skip to content