Dekoracja empory południowej z kościoła św. Jana w Gdańsku | WYKŁAD | 7.09


Miejsce wydarzenia: Centrum św. Jana

Start: 7.09 (wtorek) godz. 18.00

Wstęp: wolny

Kościół św. Jana przez wiele dziesięcioleci stał zamknięty i nieużytkowany. Od 1991 r. stał się własnością Archidiecezji Gdańskiej, a od 1995 r. jego odbudową i adaptacją na centrum kultury zarządza Nadbałtyckie Centrum Kultury. W 2020 r. 75 lat po II wojnie światowej, prace te zostały ukończone.  Obiekt jest szczególny, posiada wyjątkowe walory historyczne i zabytkowe, a jednocześnie jest szczególnym miejscem dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Wykłady przybliżą historyczne aspekty gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku.

Przez trzy kolejne wrześniowe wieczory spotkamy się z historią, architekturą, sztuką, wiedzą o konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego kościoła św. Jana w Gdańsku.

grafika zapowiadająca wykłady o historii kościoła św. Jana, zdjęcia empory, płyty nagrobnej i budynku z zewnątrz

Harmonogram spotkań:

7 września, godz. 18:00 

Dekoracja empory południowej z kościoła św. Jana w Gdańsku – Agnieszka Drygiel, Dział Opieki nad Zabytkami NCK

14 września, godz. 18.00

Prace konserwatorskie przy kamiennych płytach nagrobnych w kościele św. Jana w Gdańsku – Małgorzata Sadowska-Mathes, konserwatorka zabytków

21 września, 18:00

Odbudowa kościoła św. Jana w latach 1945-2020–Iwona Berent, Kierowniczka Działu opieki nad Zabytkami, NCK

BIOGRAMY

Agnieszka Drygiel, historyczka sztuki. W 2017 roku ukończyła dwustopniowe studia na kierunku historia sztuki na uniwersytecie Gdańskim, a w 2018 studia podyplomowe z zarządzania instytucjami kultury w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Przez kilka lat związana z działem edukacji w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie współtworzyła programy lekcji muzealnych i ofertę edukacyjną do wystaw czasowych MNG. W latach 2014-2015 przewodniczka po zabytkowym wnętrzu Centrum św. Jana w Gdańsku. Od 2018 roku pracownik Działu Opieki nad Zabytkami Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Małgorzata Sadowska-Mathes, konserwatorka zabytków w zakresie rzeźby, powierzchni ceglanych i kamiennych detali i dekoracji architektonicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach przy kamiennych obiektach zabytkowych na terenie całego kraju, m.in. w Toruniu przy kamiennym portalu na Mostowej, przy płytach nagrobnych z kościoła poewngelickiego w Grębocinie, przy dekoracyjnym, ceramicznym piecu kadyńskim na zamku w Malborku, w Gdańsku: w kościele św. Jana – elewacja pd, pn i wsch, wnętrze kościoła, ołtarz gł. (II etap), w kościele św. Mikołaja, w kościele św. Józefa – elewacja wsch., w kościele św. Trójcy, kamienice: przy ul. Piwnej 16, ul. Ogarnej 123 i ul. Długiej 72, przy ceramicznych piecach w Domu Uphagena ), przy elewacjach kaplicy Mariackiej w kościele pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

Iwona Berent, konserwatorka zabytków. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Konserwatorstwo i muzealnictwo. W latach 1995-2006 inspektor w Biurze Miejskiego i Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od 2006 roku kierowniczka Biura Odbudowy Kościoła św. Jana w Gdańsku w Nadbałtyckim Centrum Kultury (obecnie kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami NCK). W latach 2007-2020 nadzorowała prace przy odbudowie kościoła św. Jana w Gdańsku (prace projektowe, konserwatorskie i adaptacyjne) w ramach projektu „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap I i II” współfinansowanych z funduszy europejskich.

Wykłady odbywają się w ramach projektu „Św. Jan Od-Nowa – koncerty, wystawa, konferencja, program edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego, dofinansowanego z środków Miasta Gdańska w ramach projektu „Św. Jan Od-Nowa – koncerty, wystawa, konferencja, program edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego”

Dwa lwy i napis Gdańsk


Skip to content