Gotyckie rzeźby św. Katarzyny i Michała Archanioła, Kwatera witrażu