Koncert zespołu Kairos. Dyrygent – Borys Somerschaf


Zapraszamy na koncert do Centrum św. Jana w dniu 27.05.2016 (piątek) o godz. 20.00

Wystąpi MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY „KAIROS” z Lublina.

Dyrygent: Borys Somerschaf
Wokalista: Aszot Martirosyan z Armenii
W programie: muzyka cerkiewna, ormiańskie i gruzińskie pieśni tradycyjne oraz śpiewy liturgiczne, pieśni hebrajskie.

Męski Zespół Wokalny „KAIROS” powstał w  1999 r. w Lublinie. Jest jednym z nielicznych zespołów w Polsce wykonujących piękną i  tajemniczą muzykę kościołów Wschodu oraz jedynym, który od kilkunastu lat specjalizuje się w wykonywaniu dawnych śpiewów liturgicznych i ludowych Armenii, Gruzji czy Grecji. Zespół wykonuje również utwory polskie i hebrajskie, a także pieśni wywodzące się z tradycji wokalnych Europy Zachodniej czy negro spirituals. KAIROS chętnie angażuje się w niecodzienne eksperymenty artystyczne, których przykładem mogą być koncerty z towarzyszeniem oryginalnych instrumentów świata, wykorzystywane np. w programie „Pieśń Wieczności”. Zespół brał także udział w prawykonaniu utworów Andrzeja Nikodemowicza „Epitafium…” i psalmów do tekstów „Pieśni” z „Psałterza Dawidów” Jana Kochanowskiego. Wraz z orkiestrą i Chórem Politechniki Lubelskiej uczestniczył także w lubelskim prawykonaniu XIII. Symfonii „Babi jar” Dymitra Szostakowicza.

BORYS SOMERSCHAF – Dyrygent, kompozytor, wokalista, aranżer. Urodził się w Moskwie w 1968 roku. Od 1991 roku mieszka w Polsce i na stałe związany jest z Lublinem. Edukację muzyczną rozpoczął w 1975 roku, w kształcącej dyrygentów i wokalistów Chłopięcej Szkole Chóralnej im. A. Swiesznikowa. W latach 1986-1991 studiował dyrygenturę chóralną na Wydziale Wokalnym w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie (u profesora B. Tewlina). Następnie, jako stypendysta Rządu RP, ukończył dwa wydziały Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie: Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej profesora u Józefa Boka oraz Wydział Kompozycji u profesora Zbigniewa Bagińskiego.


Skip to content