„Kultura organowa Gdańska i regionu Morza Bałtyckiego w kontekście rekonstrukcji organów bocznych w kościele św. Jana w Gdańsku” | KONFERENCJA


Międzynarodowa konferencja w rocznicę 260-lecia powstania organów Johanna Friedricha Rhodego w kościele św. Jana i będzie poświęcona kulturze organowej Gdańska i regionu Morza Bałtyckiego w kontekście rekonstrukcji organów bocznych w kościele św. Jana w Gdańsku.

Miejsce wydarzenia: Centrum św. Jana

To okazja do wymiany myśli i doświadczeń środowiska zajmującego się tematyką kultury organowej w kontekście historycznym, konserwatorskim, muzycznym, społecznym i technologicznym. Fundamentem omawianych zagadnień będzie kultura muzyczna i organowa kościoła św. Jana i jej funkcjonowanie w kulturze Gdańska i regionu bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów związanych z organami Rhodego.

Zdjęcie przedstawiające organy boczne w kościele św. Jana w Gdańsku.

PROGRAM

PIĄTEK , 01.10.2021 r.

Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

11.00-11.20 Lawrence Ugwu – Dyrektor NCK , Otwarcie konferencji

11.20-13.20 Prelekcje – sesja I

 • mgr Iwona Berent (Nadbałtyckie Centrum Kultury) – wykład wprowadzający – Powrót organów bocznych do kościoła św. Jana w Gdańsku – geneza, projekty, realizacja.
 • prof. Andrzej Szadejko (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku) – Johann Friedrich Rhode – organmistrz i jego dzieło. Koncepcja odbudowy organów chórowych w kościele św. Jana w Gdańsku.
 • Guido Schumacher (Orgelbau Schumacher GMbH Eupen/Belgia)
 • Szymon Januszkiewicz (SLJ Budowa Organów Szymon Lech Januszkiewicz, Pruszcz Gd./Polska) – The reconstruction of the Johannes Rhode organ from the organ builder’s point of view. (TŁUM. Rekonstrukcja organów Johanna Fredricha Rhode z punktu widzenia budowniczego organów).
 • Janis Kalnins (Ugāles ērģeļbūves darbnīca, SIA, Ugale/ Łotwa) – Intonacja organów J. Fr. Rhodego w kościele św. Jana w Gdańsku – wyzwania i rozwiązania.

13.20 – 14.00 przerwa 

14.00-17.30 Instrumenty organowe w obiektach sakralnych Gdańska – kościół Św. Mikołaja, Bazylika Mariacka, kościół Św. Trójcy kościół Bożego Ciała – spacer organoznawczy dla uczestników konferencji.

19.00 – koncert kameralny w Pałacu Opatów we współpracy z festiwalem ORGANy PLUS+®2021 +Mity i Filozofia pt. Wieczór z Kawalerem Chavoye

 • Les Chantres de Saint-Hilaire (Francja),
 • François-Xavier Lacroux (Francja) 

SOBOTA , 02.10.2021

Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

10.00-11.15 Prelekcje – sesja II

 • mgr inż. Jacek Dyżewski (DART SC Pracownie Konserwatorskie, Gdańsk) – Naprawa konserwatorska oraz montaż zachowanych elementów snycerskich wystroju prospektu organów bocznych w kościele p.w. Św. Jana w Gdańsku oraz odbudowa empory i schodów.
 •  mgr Jolanta Pabiś-Ptak (konserwatorka zabytków) – Polichromia i złocenia na zachowanych dekoracyjnych elementach snycerskich i rzeźbiarskich empory i szafy organów bocznych z gdańskiego kościoła św. Jana w kontekście zagadnień konserwatorskich.
 • Teodor Kawecki (konserwacja zabytków i rzemiosło artystyczne) – Technologia wykonania dzwonków do mechanizmu Cymbelsterna w organach chórowych Johanna Friedricha Rhodego w kościele św. Jana w Gdańsku.

11.15-11.45 przerwa 

11.45 -13.30 Prelekcje – sesja III

 • dr Piotr Kociumbas (Uniwersytet Warszawski) – Słowem dla ciała, dźwiękiem dla duszy. Johann Daniel Pucklitz i jego kantata na poświęcenie organów w gdańskim Lazarecie (1749).
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w Łodzi) – Przebudowy wielkich organów kościoła Mariackiego w Koszalinie oraz wielkich organów kościoła św. Jana w Gdańsku jako analogiczne przykłady modernizacji instrumentów z początku XVII w. zrealizowanych przez warsztat Andreasa Hildebrandta w latach 1713-1714 oraz 1720-1722.
 • mgr Bartosz Skop (Muzeum Zamkowe w Malborku) – Romantyczna odsłona organów u św. Jana na tle innych ośrodków muzycznych Gdańska.

13.30-15.00 panel dyskusyjny/komunikaty

15.00-16.00 oprowadzenie kuratorskie po organach w kościele Św. Jana

19.00 koncert organowy w Centrum św. Jana we współpracy z festiwalem ORGANy PLUS+®2021 Bach in Gdańsk II (1701pt..Nauka w Luneburgu

 • Andrzej Szadejko (Gdańsk) organy
 • Anna Fabrello (Gdańsk) – sopran

Organizatorem konferencji jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Św. Jan Od-Nowa”

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Dwa lwy i napis Gdańsk

W ramach konferencji zapraszamy na koncerty organowe w ramach Festiwalu ORGANy PLUS+®2021, którego Nadbałtyckie Centrum Kultury jest współorganizatorem.


Skip to content