Przełożenie bruku w Zaułku Zachariasza Zappio


Jednym z elementów drugiego etapu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana były prace remontowe w zaułku Zachariasza Zappio otaczającym budynek od stron północnej i wschodniej. W ramach prac wykonano przełożenie bruku w zaułku oraz remont studzienek doświetlających piwnice kamieniczek przyległych do zaułka Zachariasza Zappio. Wymieniono również osłonę nad istniejącym otworem zejściowym w nawierzchni zaułka.

Poziom bruku został obniżony o około pół metra – do historycznego poziomu –  który został odkryty przy pierwotnym wejściu do kościoła w elewacji północnej.

Odremontowany zaułek poleca się na jesienne spacery.

Skip to content