Regulamin


Regulamin dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (NCK) w Centrum św. Jana w okresie zagrożenia koronawirusem COVID –19

1. Na wydarzenia organizowane przez NCK obowiązuje zakup biletów lub rejestracja wyłącznie za pośrednictwem platform lub innych narzędzi internetowych, a w szczególnych sytuacjach odbiór wejściówek w siedzibie NCK.
2. W celu zachowania obwiązujących przepisów należy przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym -minimum 30 minut przed rozpoczęciem.
3. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek przed uczestnictwem w imprezie wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO przed przybyciem i przekazanie go przy wejściu na wydarzenie.
4. Osoby przybywające na wydarzenie proszone są o oczekiwanie na możliwość wejścia do budynku przed głównymi drzwiami.
5. Podczas oczekiwania na wejście oraz w trakcie wchodzenia, a także w trakcie poruszania się po budynku należy przestrzegać dystansu 2 m między osobami.
6. Każda osoba przybywająca do NCK ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz osób niepełnosprawnych)
7. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są po wejściu do budynku do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym umieszczonym w strefie wejścia.
8. Wejście do Centrum św. Jana odbywa się wejściem głównym od strony ul. Świętojańskiej.
9. Po zakończeniu wydarzenia osoby wychodzące kierowane są do 2 wyjść:
– od strony ul. Świętojańskiej
– od Zaułka Zachariasza Zappio
10. Na wydarzeniach organizowanych w Centrum św. Jana jednorazowo może przebywać nie więcej niż 175 osób.
11. Poruszanie się po budynku odbywa się wg oznakowanych tras i stref, jeśli takie występują.
12. Obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i wyposażenia.
13. Na widowni siadać należy na wyznaczonych miejscach. Nie ma możliwości zmiany zajętego miejsca, zajmowania miejsc stojących oraz innych miejsc poza krzesłami na widowni.
14. Goście i uczestnicy wydarzeń korzystają z oznakowanych toalet.
15. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy dystans od innych osób.
16. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się przy toaletach oraz przy wyjściach z budynków.
17. Pracownicy ochrony oraz pracownicy NCK zobowiązani są do pilnowania wchodzących i egzekwowania zaleceń ujętych w niniejszym regulaminie. Osoby nie dostosowujące się do regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie budynku lub terenu należącego do NCK.
18. Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek poinformowania obsługi o złym samopoczuciu lub objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, katar, duszności, wysypka, ból mięśni). W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba musi niezwłocznie zostać odizolowana. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi.
19. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Skip to content