Spotkanie z pieśniami Teresy Mirgi i Romów Bergitka – KONCERT


29 października zapraszamy na koncert pt. „Spotkanie z pieśniami Teresy Mirgi i Romów Bergitka”, który odbędzie się w ramach konferencji

Spotkania ze Światem: Świat Cyganów Problemy Romów

Więc i ja piszę o Cyganach, cygańskich obyczajach i cygańskim świecie.
A. Kuźniak, Papusza

Jak mówimy i piszemy o Romach w Polsce i w Europie, żyjącej wśród nas etnicznej mniejszości? W tytule projektu zawarliśmy pewną dwoistość dyskursu. Rozumiemy ją z jednej strony metaforycznie – jako oczywistość samookreślania romskiej społeczności, ale też znak kłopotów z nazywaniem, upraszczaniem i etykietowaniem złożonych, pojedynczych i zbiorowych tożsamości. Z drugiej strony tytułowe pojęcia traktujemy jako „słowa-klucze” porządkujące zagadnienia, które proponujemy podjąć. Będziemy próbowali zmierzyć się z tym istotnym zjawiskiem kulturowym i społecznym współczesności poprzez naukową refleksję, literackie opisy, dziennikarską relację, artystyczną wrażliwość.

Projekt Świat Cyganów. Problemy Romów (26–29.10.2015) przygotowywany jest w ramach Spotkań ze światem, które odbywać się będą podczas tegorocznej IX edycji Festiwalu Kultur Świata. Zamierzamy wskazać na ważne nurty badań nad kulturą Romów. Podejmiemy opowieść etnograficzną o bogatym „świecie Cyganów” i współczesnych społecznie problemach Romów; ich obyczajowości i mitologii, w tym roli wierzeń, tradycji, zwyczajów i tabu tej kultury; a także refleksję w perspektywie socjologicznej – pytając o romską / cygańską tożsamość, wewnętrzną wielokulturowość, możliwość transkulturowości, problemy wykluczenia, stygmatyzacji i siły stereotypów.

Narastające zainteresowanie romską tożsamością, bogatą i różnorodną kulturą wyraża się także w języku sztuki: narracji literackiej, filmowej i fotograficznej oraz w muzyce. Fascynacja artystów przywraca obecność tej mniejszości w dialogu międzykulturowym. Inność staje się obecna i widzialna, ale czy zrozumiana? – to kolejne pytanie.

Program interdyscyplinarnego projektu Spotkania ze światem: Świat Cyganów. Problemy Romów stara się uchwycić/ukazać różnorodny obraz Romów w Polsce i Europie. Zapraszamy więc naukowców: etnologów, etnografów, socjologów, antropologów; literaturoznawców, pisarzy, reporterów, dziennikarzy, fotografów, muzyków i proponujemy następujący program spotkań.
                     

Program konferencji jest dostępny na stronie nck.org.pl


Skip to content