Św. Jan Od-Nowa – Inauguracja organów bocznych


Po 75 latach powraca na swoje dawne miejsce w zrekonstruowanej formie jeden z najświetniejszych instrumentów osiemnastowiecznej Europy, którego nowoczesne rozwiązania technologiczne były w tamtym czasie przez znawców stawiane za wzór dla innych instrumentów. 30-głosowy instrument powstał wraz z chórem muzycznym w latach 1760-61 jako drugi instrument pomocniczy dla organów głównych. Budowniczym tego najnowocześniejszego instrumentu w owym czasie w Europie był Johann Rhode, uczeń Andreasa Hildebrandta z Gdańska, współpracownik Christiana Obucha na Pomorzu i Warmii, oraz Jonasa Grena i Petera Strahla w Szwecji. Przepiękną snycerkę i oprawę rzeźbiarską prospektu organowego wykonał Johann Heinrich Meissner, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy działających nad Bałtykiem. Bogato rzeźbiony i złocony prospekt organowy dzięki ewakuacji z kościoła w latach 1943-44 szczęśliwie zachował się w całości i został poddany konserwacji. Prace prowadzone były pod kierunkiem konserwatorki p. Jolanty Pabiś-Ptak oraz przy zaangażowaniu całego zespołu firmy  Pracownie Konserwatorskie „DART” pod kierunkiem pp. Jacka Dyżewskiego i Bartłomieja Wieloszewskiego.

Instrument – zniszczony w marcu 1945 r. – musiał zostać jednak odtworzony. Główna ideą, która przyświecała tej realizacji była maksymalna wierność oryginałowi, co udało się osiągnąć niemal w 100 % dzięki profesjonalnej pracy  polsko-belgijskiego konsorcjum firm organmistrzowskich Guido Schumachera z Eupen w Belgii i Szymona Januszkiewicza z Pruszcza Gdańskiego. Intonacja i strojenie zostały powierzone wybitnemu organmistrzowi z Łotwy – Janisowi Kalninsowi. Całość projektu była prowadzona przez Iwonę Berent z NCK,  która od 2006 r.  konsekwentnie kieruje rewitalizacją całego kościoła  oraz dr hab. Andrzeja Szadejko – autora badań i koncepcji rekonstrukcji organów, który pełnił nadzór nad projektem, a obecnie jest kuratorem instrumentu.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na podstawie umowy z Archidiecezją Gdańską jako użytkownik kościoła św. Jana od 1995 roku zarządza jego odbudową, konserwacją i adaptacją na Centrum Kultury – Centrum św. Jana.  Odbudowa organów bocznych była największym wyzwaniem II etapu projektu pn.  „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Św. Jan Od-Nowa/ 1995– 2020

INAUGURACJA ORGANÓW BOCZNYCH W CENTRUM ŚW. JANA W GDAŃSKU

KONCERT I | 6.03.2020, godz. 18.00 „Organy solo”

Andrzej Mikołaj Szadejko – organy

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata i Fuga F-dur BWV 540
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) – Sonata g-moll H 87/ Wq 70/6
J.S.Bach/ C.Ph.E.Bach – Preludium chorałowe „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” BWV Anh. II 73
Joseph Haydn (1732-1809) – 12 kurantów na organy zegarowe (1792)
Johann Gottfried Müthel (1719-1788) – Fantazja-fuga C-dur

Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia można odbierać w Ratuszu Staromiejskim (Gdańsk, ul. Korzenna 33/35) od 3 marca.

KONCERT II | 7.03.2020, godz. 18.00 „Organy i orkiestra”

Andrzej Mikołaj Szadejko – organy, dyrygent, kierownik artystyczny

Goldberg Baroque Ensemble

Koncerty organowe Thomasa Augustine Arne (1710-1778) – polska premiera

Koncert biletowany. Bilety w cenie 10 PLN do nabycia na stronie www.interticket.pl lub na godzinę przed koncertem


Skip to content