Tajemnice Centrum św. Jana – Ołtarz Główny


Film poświęcony najbardziej znanemu ze świętojańskich zabytków – kamiennemu ołtarzowi głównemu Abrahama van den Blocke – kiedyś już się tutaj pojawił. Tym razem jednak zapraszamy do poznania historii tego elementu wyposażenia kościoła w nowej, aktualnej formie. Nowa wersja filmu uwzględnia II etap prac konserwatorskich z 2019 roku, podczas których zabezpieczono i utrwalono substancję zabytku, oczyszczono go z zabrudzeń, podklejono luźne elementy, zabezpieczono zachowane partie oryginalnych warstw malarskich i złoceń. Wykonano badania laboratoryjne zachowanych pigmentów, a poszczególne elementy ołtarza zostały scalone kolorystycznie. W związku z dostępem do nowych materiałów archiwalnych, podjęto decyzję o przywróceniu ołtarzowi wystroju malarskiego z XVII wieku. Zrekonstruowano polichromie, uczytelniono inskrypcje oraz odtworzono złocenia.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Św. Jan Od-Nowa – koncerty, wystawa, konferencja, program edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego”.


Skip to content