The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum


Wystawa fotografii Andrzeja Ziółkowskiego „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum” oraz wydany wcześniej album pod tym samym tytułem są niezwykłą opowieścią o duchowości i uniwersalnym poszukiwaniu sacrum w praktykach wyznawców siedmiu wielkich religii.  Fotografie i teksty obrazujące duchowość różnych tradycji są zapisem podróży po Azji Południowo-Wschodniej. Wystawa towarzyszy Dialogom Świętojańskim, współorganizowanym przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Andrzej Ziółkowski | Urodził się w Gdyni (1954), w latach 70. studiował elektronikę w Gdańsku. W 1986 roku wyemigrował z rodziną do Niemiec, następnie do Singapuru, gdzie przez 20 lat pracując w międzynarodowym koncernie elektronicznym, zbierał doświadczenia zawodowe w regionie Azji południowo-wschodniej, Japonii, Korei Południowej i Chin. Od 2005 roku oddaje się pasji fotografowania. Od dziesięciu lat przemierzał kraje Azji południowo-wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność.

W 2021 roku ukazał się jego pierwszy album „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum”, pod patronatem honorowym prezydentów Gdańska i Gdyni – Aleksandry Dulkiewicz i Wojciecha Szczurka. Albumowi towarzyszy wystawa pod tym samym tytułem, która przez ostatnie osiem miesięcy była prezentowana w wielu renomowanych galeriach fotograficznych i przestrzeniach miejskich w całej Polsce. W zamierzeniu autora – zarówno album, jak i wystawa – mają przybliżać polskiemu odbiorcy wyznawców innych religii, szerzyć szacunku i budować podziw dla Innego.


Skip to content