Wirtualna wycieczka po Centrum św. Jana


Zapraszamy do korzystania z wirtualnej wycieczki po Centrum św. Jana

Jeśli akurat nie możecie odwiedzić nas osobiście, zapraszamy do spaceru po wnętrzach Centrum św. Jana za pośrednictwem wirtualnej wycieczki, dzięki której można rozejrzeć się po kościele nie ruszając się z domu, a także obejrzeć go od zewnątrz.

Kliknij tutaj, aby przejść do wirtualnego spaceru

Wirtualna wycieczka powstała na zlecenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Skip to content